This is Trast!

All children should be able to move freely and be safe online.

There are dangers online that children are not equipped to handle on their own. Together we can help and protect our children.

Trast has the solution. And it’s free.

Children are being fooled by people who are not who they claim to be. People who today can act virtually risk free, because they can be completely anonymous on the net.

To be able to be anonymous online is important and a good thing, but not always. Trast ensures that there is a known identity behind each profile that a child is talking to online, but never monitors what they’re talking about.

Förövarna av dessa brott kan bedriva sin aktivitet i princip helt riskfritt eftersom de kan vara anonyma.

Att kunna vara anonym på nätet är viktigt och bra, men inte alltid. Trast garanterar att barnen vet vilka de pratar med, men övervakar inte vad de pratar om.

Awesome! So how do I sign up?

Well, we’re currently working hard on the development of Trast and are not quite redo to launch just yet.

But we can of course show you how it will work when we’re done.

1. Sign up

An adult, usually the parent, creates a Trast account by signing in using e-identification.

Skapa ett Trast-konto
Placeholder

2. Add children

Children are easily added to the account by pressing the plus sign and entering a name.

3. Connect

The final step is to connect Trast to the child’s social media accounts. The child then needs to log in and give Trast permissions.

Placeholder

1. BankID och emailadress

En vuxen, oftast barnets förälder, skapar ett Trastkonto genom att ange emailadress och identifiera sig med BankID.

Detta gör man på hemsidan eller i appen.

Placeholder

2. Lägg till barn

När du är inloggad så kan du lägga till barn till kontot genom att klicka på plus-knappen.

Placeholder

3. Koppla Facebook

Sista steget är att koppla barnets Facebook-konto till Trast. Barnet behöver då logga in och bevilja tillgång för Trast till kontot.

Placeholder

DONE!

Trast is now ready to start protecting.

Want to know how? Click here.

Frequently asked questions


 • What does Trast cost?

  Trast is completely free for everyone and will always be free.

 • But, how are you funded?

  We work with grants, sponsors and donations. We’re talking to companies, foundations, government agencies, individuals and more to help make the web safer for our children. There’re a lot of people that want to help out. That’s great!

 • When will Trast be launched?

  We will have a sneak preview in March/April 2017 where we invite a limited group to test Trast so that we see that everything works as it should. After the summer we will make the big launch.

 • Is there a minimum age to join Trast?

  No. We have no minimum age. The survey “Småungar & medier 2015” by Statens medieråd showed that over 30% of 8-year-olds uses the internet. Around 13-15 years of age, we think Trast has played out its roll, and the children are then capable of managing the net and the people in it themselves. They can then just disconnect Trast from their accounts.

 • Varför kan jag bara koppla in Kik och Facebook?

  Vi har valt att börja med Kik och Facebook. Kik är populärt och kolla svaret här nedanför så förklarar vi varför vi valt Facebook också. Men när vi är redo kommer vi gå vidare och koppla in fler sociala nätverk. Vilken skulle du helst vilja att vi gjorde som nummer tre?

 • Men ungdomar använder ju inte Facebook? Där finns ju bara vuxna.

  Ja, så är det. Ungdomar som redan är aktiva på nätet använder Instagram, Kik, Snapchat osv. Facebook är ute. Samtidigt är det så att yngre barn som är på väg ut på nätet hör oftast talas om Facebook först eftersom Facebook dyker upp i olika spelappar och används av deras föräldrar. På Facebook finns också föräldrar, äldre syskon, kusiner, idrottsklubben, scoutgruppen osv. som är personer och grupper som barnen kommer att leta upp tidigt. Vi tror därför att Facebook är en bra plats att börja på. Sen ska vi naturligtvis bygga vidare och säkra upp fler sajter.

 • Kan jag som förälder se vad mitt barn säger till sina kompisar?

  Nej. Vi tycker att det är jätteviktigt att barn kan prata med vem som helst, om vad som helst, utan att vara övervakade.

 • Facebook har ju en åldersgräns på 13 år?

  Jo precis, och det är ju bra. Samtidigt vet vi också att väldigt många barn som är yngre än 13 har konton på Facebook. Statens Medieråd visar i sin undersökning Ungar & Medier 2015 att en tredjedel av barn mellan 9 och 13 år använder sociala medier dagligen. Hälften gör det minst en gång i veckan.

 • Läser ni mina meddelanden?

  Nej, Trast läser eller filtrerar ingenting. Du får prata med vem du vill om vad du vill. Vi ser bara till att det är den du tror som du pratar med.

 • Varför måste en vuxen skapa kontot hos er?

  Vi använder BankID för identifiering och man måste vara vuxen för att ha BankID.

 • När jag som förälder skapar ett konto på Trast, måste alla mina vänner också gå med i Trast?

  Nej. Det är ju bara barnen som vi vill skydda med vår tjänst. Det är därför bara barnen som du kopplar till ditt konto på Trasts kontakter som vi kollar på.